Pelvic Band

Bekkeninstabiliteit komt voor bij één tot negen procent van de zwangere vrouwen. De oorzaak is helaas nog onbekend, maar gelukkig wordt steeds meer ontdekt hoe het goed behandeld kan worden tijdens en na de bevalling. De klachten verdwijnen bijna altijd. Anderhalve maand na de bevalling zijn de klachten voor het overgrote deel verdwenen. Toch is nog een herstelperiode van een half tot een heel jaar nodig om ook de laatste klachten te doen verdwijnen. Bij menstruatie en verminderde weerstand kunnen de klachten even verhevigen. Bij het herstel biedt fysiotherapie vaak uitkomst.

 

Een liesbreuk (hernia inguinalis) is bij mannen de meest voorkomende breuk. Het is een zwakke plek tussen de spieren in de buikwand bij de lies. Bij een liesbreuk kunnen organen uit de buik (darmen) uitpuilen in het lieskanaal. De breuk is voelbaar en soms zichtbaar als zwelling of geeft alleen maar een zwaar gevoel in de lies, met misselijkheid in de loop van de dag. Hoesten en persen kan de liesbreuk verergeren.

De breukinhoud kan voorzichtig terug geduwd worden in de buik.Het gevaar van een liesbreuk is dat een darmstreng klem kan gaan zitten in de breukopening. De inhoud van de liesbreuk kan afdalen tot in de balzak. De behandeling bestaat uit een operatie en leidt bijna altijd tot volledig herstel.

Pelvic instability occurs in one to nine percent of pregnant women.
The cause is not yet known, but fortunately is becoming more and more how well controlled during and after childbirth.
The symptoms almost always disappear.
Six weeks after childbirth are the symptoms for the most part disappeared.
Yet another recovery period of half to a whole year to the last symptoms to disappear.
Menstruation and reduced resistance may even exacerbate the symptoms.
When recovery provides physiotherapy will help.
An inguinal hernia (inguinal hernia) is the most common fracture in men. It is a weak point between the muscles in the abdomen to the groin. When a hernia can be organs of the abdomen (intestines) bulge in the inguinal canal. The break is palpable and sometimes visible as swelling or only gives a heavy feeling in the groin with nausea during the day. Coughing and presses the hernia worse.

The content can break gently pushed back into the buik.Het risk of inguinal hernia is a severe intestinal sticking may occur in the fracture gap. The contents of the hernia can descend into the scrotum. Treatment consists of surgery and almost always leads to complete recovery.
Note:
The delivery time after payment within 3 working days this may vary if the product is not in stock. The delivery time may be 1 or 2 weeks.
This is Bookclubs
Online payment with:
 
You can also manually transfer the amount
Track your order
All of our products by using TNT Track & Trace sent.
Once the order has been paid, will send an email with the barcode